คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • ระยะเวลาตอบกลับสำหรับ Quotation

ADDITIVE X ต้องการให้บริการขึ้นชิ้นงานให้เร็วที่สุด โดยปกติจะใช้เวลา 10 นาที ในการตอบรับเพื่อส่งใบเสนอราคา

(ในกรณีได้รับ Email ภายในเวลาทำการ)

  • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง

ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีเวลาและค่าจัดส่งแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาและค่าส่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ทำชิ้นงาน ที่อยู่ในการจัดส่ง, ขนาด เป็นต้น โดยปกติแล้วการจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพและปริมณฑล จะใช้เวลา 5 - 7 วันทำการ และ ต่างจังหวัด 7 -10 วันทำการ

  • สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่?

เนื่องจาก ADDITIVE X ต้องการให้ลูกค้าได้รับชิ้นงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ และชำระเงินแล้ว เราจะทำการผลิตชิ้นงานทันที เพื่อให้ชิ้นงานไปถึงลุกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกการซื้อได้

  • ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ควรทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ที่ Additive X Customer Service เบอร์  081-875-3630 
 ในกรณีที่ชิ้นงานอยู่ในระหว่างจัดส่ง ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ให้ท่านได้ หากชิ้นงานท่าน “อยู่ในระหว่างการจัดส่ง” แล้ว

  • ข้อมูลคุณเป็นความลับ

ADDITIVE X จะไม่ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ไม่รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ADDITIVE X ถือว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ให้สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

  • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Customer Service

Email : Service@additivexthailand.com

Tel: 081 - 875 - 3630