ข้อดีของ เทคโนโลยี การพิมพ์ 3มิติ - 3D Printing benefitsข้้อที่ 1: ความซับซ้อนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Complexity at no extra cost)


- การพิมพ์ 3 มิติ ถูกปรับมาอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้สามารถสร้างรูปทรงที่มีความซับซ้อนได้ง่าย


ข้้อที่ 2: ต้นทุนเริ่มต้นสำหรับการผลิตต่ำ (Very low start-up costs)


- แต่เดิมในการผลิตจะมีต้นทุนการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการผลิต แต่การพิมพ์ 3 มิติ นั้นไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายของการพิมพ์ 3 มิตินั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์และกระบวนการหลังการพิมพ์


ข้้อที่ 3: การปรับแต่งแต่ละส่วนของชิ้นงาน (Customization of each and every part )


- การพิมพ์ 3 มิตินั้น เราสามารถปรับแต่งแต่ละส่วนของชิ้นงานได้ง่ายโดยผ่านโปรแกรมการเขียนแบบ 3D เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต


ข้้อที่ 4: การสร้างต้นแบบจำนวนน้อย และมีต้นทุนต่ำ

(Low-cost prototyping with Low-volume production)


- หนึ่งในการใช้งานหลักของการพิมพ์ 3 มิติในวันนี้คือการสร้างต้นแบบที่มีต้นทุนต่ำและมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วที่ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตอื่นใดสามารถแข่งขันได้ ชิ้นส่วนที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ 3D ผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถพร้อมจัดส่งใน 2-5 วัน ซึ่งความเร็วของการสร้างต้นแบบจะช่วยเร่งวงจรการออกแบบทำให้บางผลิตภัณฑ์ เดิมที่จะต้องใช้การพัฒนามากกว่า 8 เดือนขึ้นไป ในตอนนี้จึงสามารถใช้งานได้ภายใน 8-10 สัปดาห์เท่านั้น


ข้้อที่ 5: วัสดุ (พิเศษ) หลากหลายชนิด (Large range of (speciality) materials)


- วัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือพลาสติก ส่วนวัสดุการพิมพ์ 3D ที่เป็นโลหะพบว่ามีการนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นชิ้นส่วนที่เกิดจากการพิมพ์ 3 มิติ จึงสามารถทนความร้อนและมีความแข็งแรงสูง ประกอบด้วยในทั่วไปของการพิมพ์ 3 มิติ ก็มีวัสดุหลากหลายที่สามารถใช้ได้ด้วย เช่น โลหะ เซรามิก ไม้ อนุภาคคาร์บอน หรือเสริมด้วยเส้นใยคาร์บอน ส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสำหรับการใช้งาน


Credit : 3D Hubs


การพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM

Facebook : www.facebook/additivex