การออกแบบชิ้นงานด้วย SLS 3D Printing (Part.1)

SLS 3D Printing เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยีนี้มีข้อจำกัดในการออกแบบน้อยมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 3D Printing อื่นๆ


บทความนี้กล่าวถึงข้อดีของการใช้ SLS 3D Printing ในการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ และนำเสนอวัสดุทั่วไปของ SLS 3D Printing อธิบายกฎการออกแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ออกแบบหรือผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามได้

เมื่อต้องการพิมพ์ชิ้นงานด้วย 3D Printer

Designing for SLS

เทคนิคการผลิตทั้งหมดมีคำแนะนำการออกแบบที่มีอยู่หลายประการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวและการทำงานของชิ้นงานที่พิมพ์ด้วย SLS 3D Printer โดยหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้เปรียบที่สุดของการออกแบบ และการพิมพ์ชิ้นงานโดยใช้ SLS 3D Printer คือไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง Support และผงวัสดุที่ไม่ได้ถูกเผารอบชิ้นงานนั้นจะทำหน้าที่แทนโครงสร้าง support ทำให้สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่ซ้อนทับและมีซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม