ข้อจำกัดของการพิมพ์ 3 มิติ - 3D Printing Limitation


ข้้อที่ 1: ความแข็งแรงและคุณสมบัติของวัสดุลดลง (Lower strength & anisotropic material properties)


- โดยทั่วไปชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติ จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ลดลง อย่างเช่นการทำชิ้นงานโดยใช้ โทคโนโลยี FDM ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีความอ่อนแอและเปราะบางลงประมาณ 10% - 50%เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ 3 มิติแบบ DMLS & SLM สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีมากกว่าการผลิตโดยทั่วไป


ข้้อที่ 2: ความแข็งแรงและคุณสมบัติของวัสดุลดลง (Limited accuracy & tolerances)


- ความแม่นยำของชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติขึ้นอยู่กับกระบวนการและการสอบเทียบของเครื่อง โดยทั่วไปชิ้นส่วนที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ 3D แบบ FDM จะมีความแม่นยำต่ำสุด พิมพ์ด้วยความคลาดเคลื่อน ± 0.5 มม. ดังนั้นกระบวนการพิมพ์ 3D แบบอื่นจะมีความแม่นยำที่มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์ 3 มิติ แบบ SLA และ SLM พิมพ์ด้วยความคลาดเคลื่อน ± 0.01 มม. ต้องจำไว้ว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถทำได้จากการปรับค่าของเครื่องให้เหมาะสม


ข้้อที่ 3: กระบวนการหลังการพิมพ์ชิ้นงาน ( Post-processing & support removal )


- การพิมพ์ 3 มิตินั้น ไม่สามารถใช้งานชิ้นงานได้ทันที จะต้องมีขั้นตอนหลังการสร้างชิ้นงานเสร็จ ในกระบวนการพิมพ์ 3D ส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ 3D ไม่สามารถสร้างวัตถุในอากาศได้ ต้องมีโครงสร้างรองรับด้วยเพื่อยึดชิ้นส่วนที่พิมพ์บนแพลตฟอร์มในการสร้าง เมื่อถอดโครงสร้างรองรับออกจึงมักทิ้งร่องรอยบนพื้นผิวสัมผัส จึงต้องดำเนินงานเพิ่มเติม เช่น การขัด, การทำให้เรียบ, การทาสี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน จึงสามารถนำไปใช้งานได้