การผลิตชิ้นส่วนการบินพลเรือนด้วย 3D printing ระดับสูงสุด $1.5B ในปี 2020

ในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการบินพลเรือนด้วยการใช้ประโยชน์จาก additive manufacturing นั้นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นเทคโนโลยีที่มักจะได้รับเลือกจากผู้ผลิตชิ้นส่วนการบินที่ใหญ่ที่สุด อาทิเช่น GE Aviation, MTU, Rolls Royce, Safran, Honeywell ในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการบินพลเรือน

SmarTech Analysis’ 2019 รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Additive manufacturing สำหรับการผลิตชิ้นส่วนของการบินพลเรือน ถูกคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่มูลค่าทางธุรกิจโดยรวมจะเป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในสิบปีนี้ ได้แก่รายได้จากฮาร์ดแวร์วัสดุและชิ้นส่วน / บริการ (รายงานการตลาด ปี 2019)


Additive Manufacturing สำหรับการผลิตชิ้นส่วนในการบินพลเรือน

การคาดการณ์นี้มีความเป็นไปได้ เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์อื่นๆที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของการวิเคราะห์ในเชิงลึกแบบ bottom–up และการวิเคราะห์แบบ top–down

การศึกษา bottom–up ใช้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมยอดขายฮาร์ดแวร์และวัสดุของSmarTech รวมถึงการติดตามการตลาดอย่างต่อเนื่องของ 3dpbm ผ่านการติดตามการตลาดของบริษัท (รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้และ 3D Printing Business Directory ดัชนีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของบริษัท AM) การวิเคราะห์ตลาดแบบ top–down ได้แก่การวิเคราะห์ในส่วนการบินโดยรวมผ่านการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้เสียในตลาดการบินเกี่ยวกับการยอมรับ AM

ดังที่แสดงในแผนภูมิ การวิเคราะห์แบบ top-down สะท้อนศักยภาพในการใช้ additive manufacturing ของบริษัทในอุตสาหกรรมการบินและอื่น ๆ bottom-up สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ บริษัท AM ในตลาดการบินพลเรือน ซึ่งทั้งสองแบบนั้นเกือบจะตรงกัน และมีความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงให้เห็นมากกว่า 60 แผนภูมิแสดงผ่าน Report


สิ่งที่รอ Additive Manufacturing สำหรับการบินพลเรือนมีอะไรบ้าง

การเลือกใช้ Additive manufacturing Supplier ใน tier 1 ได้เพิ่มแรงกดดันให้ซัพพลายเออร์รายอื่นๆให้ทำเช่นเดียวกัน หลายบริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ Additive manufacturing ในอุตสาหกรรมรวมถึงจำนวน Application ที่ผ่านการทดสอบ รายงานนี้ระบุและประเมินศักยภาพของแนวโน้มในการพัฒนา Additive manufacturing สำหรับการบิน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานจริง (สำหรับเครื่องมือและอะไหล่) และยังแสดงการคาดการณ์ในอีก 10 ปี ของศักยภาพการสร้างรายได้ของ Additive manufacturing ใน Hardware, Materials และ Service และการคาดการณ์เหล่านี้ยังแสดงปริมาณและมูลค่า ($ ล้าน) ข้อกำหนดและครอบคลุมการจัดส่งเครื่องพิมพ์และฐานการติดตั้ง รายได้จากสำนักบริการการบิน ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ AM เกี่ยวกับการบิน อวกาศและวัสดุ (โลหะ โพลีเมอร์และคอมโพสิต)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานของ SmarTech Analysis ฉบับใหม่นี้ได้แสดงการคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานจริงล่วงหน้า 10 ปี รวมถึงการคาดการณ์ ชิ้นส่วนเฉพาะที่รองรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหลายสิบกรณี เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเชิงกลยุทธ์ของบริษัทชั้นนำที่จัดหา "additive aerospace" โดยจะแบ่งออกเป็นสายการบิน MROs (insourcing) และผู้สร้างโครงเครื่องบินรายใหญ่, tier 1 (ผู้สร้างเครื่องยนต์) และ tier 2 ผู้ผลิตชิ้นส่วนการบิน และ ผู้ให้บริการ additive manufacturing

ในที่สุด SmarTech จะนำเสนอการวิเคราะห์ว่าส่วนของอุตสาหกรรมการบินนี้มีการเปลี่.ยนแปลงกลยุทธ์และรูปแบบการนำมาใช้ของ Metal Additive Manufacturing และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ โดยเน้นที่กระบวนการอัตโนมัติเป็นหลัก ในส่วนของการบินมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก่อนการลงทุนใน additive manufacturing ฮาร์ดแวร์และวัสดุ และแนวโน้มเหล่านี้ยังคงชี้ให้เห็นว่าตลาดสำหรับการบินเชิงพาณิชย์และการบินทั่วไปยังคงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นโค้งการเติบโตที่มีศักยภาพ