5 เหตุผลว่าทำไม?คุณควรเลือก SLS 3D printing

Selective Laser Sintering (SLS) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ในช่วงเริ่มแรกนั้นเทคโนโลยีนี้มักถูกใช้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ แต่ก็สามารถใช้ผลิตชิ้นงานจริงได้แต่ในปริมาณที่ไม่มาก เช่น Jigs และ Fixture


1. สามารถสร้างชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาและซับซ้อนสูง ( Create highly complex, lightweight parts )

SLS 3D printing สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีโครงสร้าง support ชิ้นงาน ซึ่งจะแตกต่างจากชิ้นงานที่สร้างจากเทคโนโลยี SLA (stereolithography) และ FDM (Fused Deposition Modeling) ที่ในการสร้างชิ้นงานจะต้องมีโครงสร้างSupport SLS 3D printing เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยผงวัสดุ (Powder Bed Fusion) โดยผงที่ไม่ถูกเผาที่เหลือจากกระบวนการพิมพ์จะถูกใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน และชิ้นงานที่สร้างโดย SLS 3D printing จะมีน้ำหนักเบาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์
2. ประหยัดเวลาและเพิ่มการผลิตสูงสุด ( Save Time and Maximise Production )

SLS 3D printing ช่วยให้คุณพิมพ์ชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนให้สำเร็จในการพิมพ์ครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้หลายขั้นตอนในการผลิต ซึ่งหมายความว่าชิ้นงานหลายชิ้นสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียว ประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มพื้นที่การสร้าง เนื่องจากไม่ต้องมีโครงสร้าง support ชิ้นงาน ทำให้ใช้เวลาน้อยในการทำความสะอาดชิ้นงาน


3. ผลิตชิ้นงานตามสั่งและตามความต้องการ ( Produce Mass Customised and On-Demand Parts )

SLS 3D printing สามารถอำนวยความสะดวกในการผลิตชิ้นงานขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ซึ่งความเป็นไปได้ของการใช้ SLS 3D printing เพื่อสร้างชิ้นงาน “ตามต้องการ” สามารถลดต้นทุนในการบำรุงรักษาสินค้าคงคลังของชิ้นงานได้เป็นจำนวนมาก


4. วงจรการพัฒนาผลิตชิ้นงานที่สั้นลง ( Shorter Product Development Cycles )

SLS 3D printing ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 2 - 3 วัน ซึ่งจะช่วยลดวงจรการผลิต นอกจากนี้ชิ้นงานสามารถสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพง


5. คุณสมบัติของวัสดุที่แข็งแกร่ง ( Strong Material Properties 4 )

วัสดุที่นิยใช้กันมากที่สุดสำหรับ SLS 3D printing คือ Polyamides ด้วยมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติของ isotropic ที่ทนต่อสารเคมีและความร้อน SLS 3D printing สามารถใช้ในการสร้างข้อต่อเชิงกลและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่ทนทาน ซึ่งตรงข้ามกับเทคโนโลยี AM อื่นๆ ที่ชิ้นส่วนสามารถแตกหักได้เมื่อเวลาผ่านไป แน่นอนว่าเทอร์โมพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงวัสดุเดียวที่สามารถพิมพ์ได้ด้วย SLS 3D printing ยังสามารถใช้วัสดุได้อีกหลากหลาย รวมถึงโลหะด้วยเช่นกัน


เทคโนโลยี SLS มอบประโยชน์มากมายสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SLS 3D printing เข้ากับกระบวนการผลิตของคุณ ควรพิจารณาถึงความต้องการด้านการสร้างชิ้นงานของคุณก่อน


ท้ายที่สุดองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่ประสบความสำเร็จคือการเลือกใช้เทคโนโลยีได้ตรงกับความต้องการของคุณ ด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่มาก เทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการออกแบบและวิศวกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม