ประโยชน์และข้อจำกัดของ SLS 3D printing

ประโยชน์และข้อจำกัดของ SLS 3D printing


ข้อดี - ชิ้นงานที่พิมพ์ด้วย SLS 3D printing มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี ทำให้สามารถนำชิ้นงานไปใช้งานจริงหรือเป็นตัวต้นแบบได้ - ชิ้นงานที่พิมพ์ด้วย SLS 3D printing ไม่ต้องการ support material ทำให้ผู้ใช้งานมีความอิสระในด้านการออกแบบและสามารถออกแบบงานชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า 3D printing ชนิดอื่นๆ - SLS 3D printing มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัด - ชิ้นงานที่พิมพ์ด้วย SLS 3D printing ผิวสัมผัสของชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นเหมือนเม็ดทรายเล็กๆ หากผู้ใช้งานต้องการชิ้นงานที่มีคุณสมบัติผิวสัมผัสที่เรียบเนียน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการอื่น ๆ

หลังการผลิตชิ้นงาน