ความแตกต่างของ DMLS และ SLM 3D Printing

การพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ วัสดุที่ใช้พิมพ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Polymer แต่ยังมีวัสดุโลหะสำหรับในการใช้พิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติได้อีกด้วย ซึ่งในบทความต่อไปนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ โดยวิธีการเผาโลหะด้วย Laser โดยตรงซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่สามารถสร้างชิ้นส่วนได้จากผงโลหะ


เราอาจจะเคยได้ยินผู้คนเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า SLM 3D Printing แต่ก็ยังมีอีกชื่อเรียกนึงที่เราเคยได้ยิน

คือ DMLS ซึ่งกระบวนการทำงานแม้จะมีการทำงานคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน โดยบทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างของ 2 เทคโนโลยีนี้ไว้อย่างชัดเจน


Selective laser melting (SLM) และ Direct Metal Laser Sintering (DMLS) ทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นกระบวนการการผลิตขึ้นรูปเหล็ก และจัดอยู่ในตระกูล Power Bed Fusion 3D Printing ทั้ง SLM และ DMLS มีกระบวนการทำงานคล้ายคลึงกัน คือใช้ Laser ในการหลอมละลายผงโลหะเข้าด้วยกัน โดยชิ้นงานจะถูกสร้างขึ้นทีละชั้น และวัสดุที่ใช้จะมีลักษณะเป็นผง


ความแตกต่างของ SLM และ DMLS ;

ความแตกต่างระหว่างกระบวนการทั้งสองนี้คืออุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมโลหะผง ซึ่ง SLM ให้ความร้อนกับผงโลหะจนกว่าจะละลายเป็นของเหลว แต่ DMLS ไม่ละลายผงโลหะดังนั้นจึงใช้พลังงานน้อยกว่า การใช้ความร้อนเผาอนุภาคเพียงพอเพื่อให้พื้นผิวของมันเขาเชื่อมเข้าด้วยกัน เนื่องจากไม่ละลายผงโลหะ DMLS มักใช้งานกับวัสดุ metal alloys (metal mixtures) ในขณะที่ SLM ทำงานได้ดีที่สุดกับโลหะบริสุทธิ์


ทั้งกระบวนการ DMLS และ SLM มีความเหมือนกันจากการใช้งาน ความแตกต่างเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองคืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวผงของโลหะ กล่าวง่ายๆ SLM ทำให้โลหะได้รับความร้อนกว่ากว่า DMLS อุณหภูมิที่แตกต่างกันนี้เพียงพอที่จะเรียกเทคโนโลยีทั้งสองนี้ในคนละชื่อหรือไม่ คำตอบคือใช่สำหรับสิทธิบัตรและใบอนุญาต


นอกจากนี้ยัง ยังมีกระบวนการ 3D printing อื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น Electron Beam Melting (EBM) Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM) และ metal Binder Jetting ความพร้อมในการใช้งานและแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นค่อนข้างมีจำกัด ดังนั้นจึงขออนุญาติไม่กล่าวถึงในบทความนี้