พบกันในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 - Manufacturing Expo 2019

แล้วพบกันในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 งานอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง

ผู้ร่วมงาน จะสามารถสัมผัสเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี 3D printing สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนมาก ณ ปัจจุบันการงานเทคโนโลยี 3D printing ในส่วนของ Automotive Design บูทของ ADDITVE X จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้