วิธีการทำงาน เครื่องพิมพ์สามมิติ FDM / FFF (เชิงลึก)

การผลิตชิ้นงาน แบบ Additive manufacturing คือการ เพิ่มเติมวัสดุทีละน้อยให้กลายมาเป็นชิ้นงานซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ เครื่องพิมพ์สามมิติ ได้มีการทำมาใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม


คนส่วนมากที่เริ่มต้นรู้จักเครื่องพิมพ์สามมิติ จะเป็นเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Fused Deposition Modelling (FDM) หรือ Fused Filament Fabrication (FFF) ซึ่งมีราคาถูก และยังใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ทำงานต้นแบบ (Prototype) ไปจนถึง ชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง (Functional part)


เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM/FFF จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักดังนี้


1. เส้นพลาสติก (Filament) : นี่คือวัตถุดิบสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติระแบบ FDM / FFF ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบเส้นพลาสติก (หรือเรียกว่า material spool) ซึ่งมักถูกเก็บไว้เป็นม้วนที่ด้านข้างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ เส้นพลาสติกจะถูกป้อนเข้าเครื่องทำความร้อนเพื่อหลอมละลามเส้นพลาสติกให้เป็นของเหลว


2. เครื่องทำความร้อน (Heater Element) : เครื่องทำความร้อนจะให้ความร้อนเส้นพลาสติกสูงไปถึงจุดหลอมเหลวของเส้นพลาสติก ซึ่งแตกต่างตามประเภทของพลาสติก


3. หัวฉีด (Nozzle) : หัวฉีดเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของหัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่จะเคลือนที่ตามแกน X - Y เพื่อที่จะสร้างชิ้นงานจากเส้นพลาสติกที่ถูกหลอมละลายโดยเครื่องทำความร้อน ซึ่งหัวฉีดจะเคลื่อนที่เพื่อสร้างชิ้นงานที่ต้องการ


4. ถาดรองชิ้นงาน (Build Platform) : ถาดรองชิ้นงานจะเป็นที่วางของชิ้นงานซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (ตามแกน Z) เพื่อที่จะลองรับการสร้างชิ้นงานตามความสูงที่ต้องการ ส่วนมาก ถาดรองชิ้นงาน จะสามารถทำความร้อน เพื่อที่จะให้อุณหภูมิ ใกล้เคียงกับ เส้นพลาสติกที่ถูกหลอมละลาย ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


5. โครงสร้างค้ำยันชิ้นงาน (Support Material) : โครงสร้างค้ำยันชิ้นงานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวพยุงชิ้นส่วนที่มีคาวามซับซ้อนและส่วนที่อาจจะเกิดการโค้งงอ หรือส่วนที่อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดโดยหัวฉีดนั้นมีอุณหภูมิสูงในขณะที่เครื่องพิมพ์สามมิติกำลังทำงาน โครงสร้างค้ำยันชิ้นงานจะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ FDM / FFF สามารถสร้างชิ้นได้ที่ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบ เครื่องพิมพ์สามมิติ FDM

วัสดุที่ใช้ใน เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ FDM / FFF จะเป็นพวก PLA, ABS, PET, TPU ซึ่งมีความแข็งแรง และความยึดหยุ่นแตกต่างกันออกไป เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ FDM / FFF ส่วนมากแล้วจะใช้สร้างชิ้นงานสำหรับสร้างานต้นแบบ พลาสติกสำหรับอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จับยึด (Jig and Fixture) หรือ สำรหรับการหล่อโลหะขึ้นรูปแบบ Investment casting เป็นต้น


Credit รูปภาพ : www.mkstechgroup.com/fused-deposition-modeling-fdm/