วิธีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ - How to make effective decision?


ในธุรกิจ เราจะมีวิธีตัดสินใจอย่างไรถ้าต้องเลือกทำระหว่าง Project A กับ Project B … Additive X ขอมาเล่าวิธีใช้ Logic ง่ายๆ หรืออาจจะเรียกว่า กรอบความคิด​ เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็ว และดียิ่งขึ้น ให้ฟัง .

. สิ่งที่ต้องทำคือเราควรมีเลขง่ายๆในใจ คือ สิ่งที่จะได้มาจากการลงทุน (Expected value) ซึ่งเราสามารถคำนวนได้จาก (Reward x probability of being right) - (Penalty x probability of being wrong) = Expected value แล้วนำ Expected value มาเทียบเทียบระหว่าง Project A กับ Project B เพื่อประกอบการตัดสินใจ. .

. ตัวอย่าง ถ้าเราลงมือทำ สินค้า A และถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้กำไร 100 บาท แต่ถ้าไม่สำเร็จเราต้องเสียเงิน 100 บาท และเราคิดว่ามีโอกาส 60% ที่จะสำเร็จ ดังนั้น​ Expected value จะเท่ากับ +20 บาท ((100 บาท x 60%) - (100 บาท x 40%) = +20 บาท) .

. ตัวอย่าง สินค้า B และถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้กำไร 1,000 บาท แต่ถ้าไม่สำเร็จเราต้องเสียเงิน 100 บาท และเราคิดว่ามีโอกาส 20% ทีจะสำเร็จ ดังนั้น Expected value จะเท่ากับ +120 บาท ((1,000 บาท x 20%) - (100 บาท x 80%) = +120 บาท) . . เมื่อเราสามารถนำ ความเสี่ยง และ ผลลัพธ์ที่จะตามมา นำมาคำนวนโดยใช้ Logic ง่ายๆเราจะสามารถเปรียบเทียบ และใช้เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของเราให้ดียิ่งขึ้น . . ตอนนี้เรารู้วิธีการค้นหา good/bad decision แบบง่ายๆแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องทำทุกอย่างเพื่อเพิ่ม Probability of being right อย่างเช่น เราอาจจะต้องออกไปพบลูกค้า เรียนรู้ตลาดและความต้องการให้แม่นยำที่สุด เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ Expected value เราเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล . . สรุปใจความสำคัญของ Expected value ได้สั้นๆคือ

1. ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ให้เราลองเปรียบเทียบ Risk กับ Reward ในแต่ละ Choice ของเรา . 2. พยายามทำทุกอย่างเพื่อเพิ่ม Probability of being right โดยเรียนรู้ความต้องการของตลาดและความต้องการให้แม่นยำที่สุด (เริ่มให้ง่าย เริ่มให้เร็ว และนำ feedback จากลูกค้ามาปรังปรุง ให้เร็วที่สุด) . . ขอบคุณที่ติดตาม ครับ . . Credit : The Principles - Ray Dalio