ความชื่น กับ เส้นพลาสติกสำหรับ เครื่องพิมพ์สามมิติ แบบ FDM/FFF

ขึ้นชื่อด้วยพิมพ์ชิ้นงานโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติแล้วนั้น คุณภาพของ วัตถุดิบที่จะทำมาใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิตินั้นมีความสำคัญมากต่อคุณภาพของชิ้นงานที่จะได้


เครื่องพิมพ์สามมิติ แบบ FDM หรือ FFF จะใช้เส้นพลาสติก หรือเรียกกันว่า Filament เป็นวัตถุดิบสำหรับการสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ ความชื่นในเส้นพลาสติกระหว่างจัดเก็บนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการพิมพ์ชิ้นงาน และคุณภาพของชิ้นงาน


ถ้าดูจากตัวอย่างชิ้นงาน TPU จาก เส้นพลาสติกที่มีความชื่นปกติ เปรียบเทียบกับ เส้นพลาสติกที่มีความชื่นมาก จะเห็นได้ว่าชิ้นงานจากเส้นพลาสติก TPU ที่มีความชื่นปกติมีความสวยงามกว่าแลัพื้นผิวเรียบเนียกว่า ชิ้นงานด้านขวา ที่มีความชื่นของเส้นพลาสติก TPU ที่สูงกว่ามากในกรณีที่เส้นพลาสติกมีความชื่นอยู่มากเราควรลดความชื่นภายในเส้นพลาสติก ก่อนที่จะนำมาใช้พิมพ์ชิ้นงานโดย เครื่องพิิมพ์ 3 มิติ ซึ่งมีหลายวิธี แต่วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การใช้ตาอบ ในการไล่ความชื่น โดยที่เราตั้งค่าอุณภูมิของเตาอบให้ต่ำกว่าอุณภูมิ Glass transition เล็กน้อย ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง ซึ่งมีความต่างในแต่ละปรเภทของเส้นพลาสติก ตัวอย่างเช่น


พลาสติกประเภท PLA อุณภูมิประมาณ 40 - 45°C

พลาสติกประเภท ABS อุณภูมิประมาณ 80°C

พลาสติกประเภท Nylon อุณภูมิประมาณ 80°C


จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะ พลาสติกผสม TPU เท่านั้น การพิมพ์ 3 มิติ โดยระบบ FDM สำหรับ ABS PLA Nylon และเส้นพลาสติกอื่นๆยังคงต้องคำนึงถึงความชื่นเช่นกันเครดิตภาพ : www.oscarliang.com/keep-3d-filament-dry/