พบกับพวกเรา THE ADDITIVE ในงาน METALEX 2020
พรุ่งนี้แล้วนะ !!!!!!

พบกับพวกเรา THE ADDITIVE ภายในงาน

- METALEX 2020 -


ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

โดยภายในงานจะพบกับชิ้นงานอุตสวาหกรรม

พิมพ์จากเทคโนโลยี SLS และ SLM

จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ FARSOON

อีกทั้งภายในงานยังมีการ Show Case

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Rasie3d รุ่น E2 อีกด้วย


บูธหมายเลข BI29-1 ณ 3D Printing Zone

วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00 - 18.00 น.

Bitec BangnaTag : #Theadditive #slm3dprinter #farsoon #raise3d