การผลิต Adapter หน้ากาก SCBA ด้วย 3D Printing เทคโนโลยี Multijet fusion

อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Multijet fusion

Extol ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้มีการพัฒนา Adapter ที่ถูกสร้างขึ้นโดย 3D Printing สำหรับหน้ากาก SCBA หรือ supplier air respirators นั้นสามารถช่วยให้ผู้เผชิญเหตุในกรณีฉุกเฉิน COVID-19 และยังช่วยยืดอายุหน้ากาก N95 อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจำนวนมากจะต้องสวมหน้ากาก N95 ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน แต่ในตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนหน้ากาก N95 ดังนั้นเมื่อ Extol ได้ทำงานร่วมกันกับผู้เผชิญเหตุรายแรกในพื้นที่จึงได้ออกแบบผลิต Adapter สำหรับหน้ากาก SCBA และทำการทดสอบโดยใช้ฟิลเตอร์ที่ตัดจากหน้ากาก N95 หรือสื่อกรองอื่นๆที่เหมาะสมให้นักผจญเพลิงส่วมใส่ในการปฏิบัติงาน ด้วย Adapter นี้จึงสามารถยืดอายุของหน้ากาก N95 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Extol ผลิต Adapter นี้โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ HP multijet fusion 3D โดย Adapter ทำงานร่วมกับชิ้นส่วนของหน้ากาก SCBA มาตรฐานหลายประเภทรวมถึง Scott (AV2000 และ AV3000), MSA G1, MSA Firehawk และ Sperian ซึ่งหน้ากาก N95 แต่ละอันสามารถตัดแบ่งได้มากถึง 6 หรือ 7 อันโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของแผ่นกรองในการใช้งานหน้ากาก SCBA นี้สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือเช็ดทำความสะอาดได้ตามมาตรฐาน

ปัจจุบันหน้ากาก N95 ไม่ได้รวมอยู่ในหน้ากาก SCBA Mask Adapters อย่างไรก็ตาม Extol กำลังทำงานในการสร้างตัวกรองก่อนตัด และในอนาคตอันใกล้ NIH ร่วมกับ America Makes ได้นำเสนอการออกแบบ 3D จำนวนมากรวมถึงหน้ากากที่สามารถใช้ฟิลเตอร์ตัดจากหน้ากาก N95 หรือตัวกรองอื่นๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานที่เป็นปัญหาขาดแคลนจากกรณีฉุกเฉิน COVID-19 ในปัจจุบันCredit : Davide Sher

Tag : #Covid19 #3Dprinter #3Dprinting #TheAdditive