Farsoon พัฒนาการพิมพ์ ทองแดง (Pure Copper) โดยเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบ Selective Laser Melting

ทองแดงถึงว่าเป็นโลหะที่มีความเหนียว มีความนิ่ม และมีการนำความร้อนและไฟฟ้าสูง ซึ่งถูกใช้เป็นชิ้นส่วนของในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการบิน


ชิ้นส่วนทองแดง ส่วนมากจะถูกนำมาใช้ใน Heat Exchanger (สำหรับระบายความร้อน) ซึ่งในปัจจุบันความยากในการใช้ Selective Laser Melting (SLM) 3D Printing ขึ้นรูปทองแดงนั้นมีความยากเนื่องจากทองแดงบริสุทธิมีอัตราการสะท้อนแสงเลเซอร์สูงกว่า 90% ซึงเป็นข้อท้าทายสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Selective Laser Melting ในการหลอยละลายผงทองแดงให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพของชิ้นงานให้ได้สมบูรณ์ที่สุด


แต่ปัจจุบันทีม Application ของ Farsoon ได้พัฒนาเทคนิคในการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ แบบ SLM ในการ ขึ้นรูปชิ้นงานทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาชิ้นงาน Heat Exchanger โดยการลดน้ำหนักลง 30% และลดต้นทุนได้มากกว่า 35% (Fig 1)


ความสำเร็จของ Farsoon ในการพัฒนากระบวนการพิมพ์ 3 มิติ ให้สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลาย ทำให้ปัจจุบัน Farsoon เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน เครื่ิงพิมพ์สามมิติ แบบ Selective Laser Melting (SLM) ระดับโลกโดยสมบูรณ์


Farsoon มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยการพัฒนาวัสดุใหม่ให้สามารถใช้ เครื่ิงพิมพ์สามมิติ แบบ Selective Laser Melting ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มตอบสนองความต้องการ ของหลายๆอุตสาหกกรมที่ต้องการ การพิมพ์ 3 มิติในอนาคต

Related Post

News & Event

Technology Guide

Contact  Us

095-740-3441 ( Sale )

02-291-0674 9 ( Office )

( Mon - Fri : 08.00 - 17.30 )

sale.additive@micapthailand.com 

607/73-77  Soi Pradu 1, New Road, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120 Thailand

Follow Us

  • Facebook
  • YouTube

Link

Copyright © 2020, The Additive