SLS 3D Printing กับการพิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์

Farsoon Technologies ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ SLS 3D Printing ร่วมมือกับบริษัท SAPW Automotive Technology สำหรับการใช้ SLS 3D Printing ขึ้นรูปชิ้นส่วนวัสดุโพลิเมอร์ HVAC หรือ Heating Ventilating Air Conditioning ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง Farsoon HT1001P CAMS® (Continuous Additive manufacturing Solution) ซึ่งชิ้นส่วนยานยนต์ HVAC นี้มีขนาดประมาณ 37.4 in x 16.6 in x 8.2 in หรือ 950 มม. x423 มม. x207 มม. ใช้สำหรับระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศที่ติดตั้งในแผงควบคุมรถยนต์ทุกคันที่ผลิตในปัจจุบัน

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ HVAC แบบเดิมนั้นมีหลากหลายวิธี อาทิเช่น

1. CNC Technology

CNC เป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยจะมีการแบ่งข้อมูลสามมิติออกเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นเครื่องกัด CNC จะตัดชิ้นงาน เมื่อขั้นตอนการตัดชิ้นงานโดยเครื่องกัด CNC เสร็จ ผู้ผลิตชิ้นงานจะต้องตัดแต่งชิ้นงาน ขัด และ ประกอบชิ้นงานด้วยวิธี manual รวมใช้เวลาทั้งหมดในการผลิตประมาณ 62 ชั่วโมงต่อชิ้น ด้วยการมีข้อกำหนดในด้านเทคนิคการใช้งานของเครื่องกัด CNC ทำให้ในกระบวนการผลิตต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และความแม่นยำในการผลิตนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้งานเครื่องกัด CNC

2. Silicone Molding

หรือที่เราเรียกว่า กระบวนการขึ้นรูปซิลิโคน มีค่าใช้จ่ายสำหรับนการผลิตชิ้นงานสูงและจะใช้เวลาโดยประมาณ 120 ชั่วโมงในการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบต่างๆ ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการสร้างแม่พิมพ์ ทำให้ความแม่นยำการผลิตชิ้นงานนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละส่วน


การใช้ SLS 3D Printing จึงมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี อาทิเช่น

การสร้างงงานที่ซับซ้อนชิ้นเดียว การออกแบบ HVAC มีโครงสร้างภายในมากมาย หากผลิตโดยใช้วิธี CNC เครื่อง HVAC จะต้องดำเนินการเป็นชิ้น ๆ แล้วประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้ต้องใช้เวลานานและลำบากในการประกอบชิ้นงาน เมื่อเทียบกับการพิมพ์ SLS 3D Printing การขึ้นรูปวัสดุของ HVAC จะพิมพ์ในครั้งเดียว มีพื้นผิวที่เรียบเนียน มีความแข็งแรงสูง ไม่จำเป็นต้องมี Support ชิ้นงาน ทำให้สามารถประหยัดทรัพยากร เวลา แรงงาน และต้นทุนในการผลิต

อิสระในการออกแบบและนวัตกรรม กระบวนการผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมเมื่อมีโครงสร้างที่ซับซ้อนจะต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะเช่นเครื่องมือกดปั๊ม ซึ่งมีข้อจำกัดด้านขนาดและมุมของเครื่อง ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะทำให้ชิ้นงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ดังนั้นSLS 3D Printing นั้นเป็นกระบวนการแปลงโครงสร้างที่มีรูปร่างผิดปกติไปสู่การประมวลผลแบบเลเยอร์ต่อเนื่อง จึงสามารถให้อิสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบ

การพัฒนายานพาหนะที่สั้นลง การพัฒนายานพาหนะเป็นเรื่องของเวลาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และประกอบด้วยกระบวนการที่ยาวนานและมีความซับซ้อน ตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาด วงจรการพัฒนารถยนต์ที่ยาวที่สุดสำหรับการผลิตแบบดั้งเดิม มักใช้เวลานานถึง 57 เดือน โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลากับชิ้นส่วน R&D และการรวมการตรวจสอบระบบการผลิตรถยนต์ การควบคุมคุณภาพงานที่ต้องใช้เวลามากที่สุดคือ การผลิตอุปกรณ์และการพัฒนาแม่พิมพ์ซึ่งอาจใช้เวลาถึงหนึ่งปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์  

SLS 3D printing ของ Farsoon Technologies มีข้อได้เปรียบทางเทคนิคมากมาย ตอบโจทย์การแก้ไขข้อผิดพลาด การออกแบบอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการพัฒนา เมื่อเทียบกับการพัฒนาแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับการขึ้นรูปวัสดุและกระบวนการที่ซับซ้อนอื่นๆ ซึ่งวงจรต้นแบบของแม่พิมพ์ HVAC โดยการพิมพ์ 3 มิตินั้นใช้เวลาเพียงแค่ 10 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 62-120 ชั่วโมง


แนะนำ HT1001P - Farsoon Technologies และข้อดีของระบบCams® HT1001P ที่มีขนาดพื้นที่ในการพิมพ์อยู่ที่ 39.4 in x 19.7 in x 17.7 in หรือ 1,000 มม. x 500 มม. x 450 มม. ทำให้สามารถพิมพ์ HVAC ได้ในชิ้นเดียว ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดขั้นตอนการประกอบและขัดเงาของชิ้นงาน รวมถึงการผลิตให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ชั่วโมง โดย HT1001P ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมด้วยอัตราการผลิตสูงสุดถึง 15L/h ทำให้มีความสามารถในการผลิตแบบต่อเนื่องของชิ้นส่วนหลายๆชิ้นด้วยประสิทธิภาพการผลิตเกือบจะ 100% และการผลิตงานต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้มีความสามารถในการเผาที่อุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับวัสดุที่มีอุณหภูมิการเผาต่ำกว่า 220 °C เช่น Ultrasint X043 (PA6), FS6028PA (PA6) และ FS3300PA (PA12)