Tough Resin ดีอย่างไร

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิิติ แบบ Stereolithography 3D printer (SLA) เป็นที่นิยมแพร่หลายซึ่งเหมาะสำหรับงานที่ต้องการรายละเอียดสูง ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ SLA จึงถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านชิ้นงานที่ต้องการความสวยงาม เช่น โมเดลศิลปะ หรือ เครื่องประดับ เป็นต้น


ปกติแล้ว เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ SLA จะใช้ เรซิ่น หรือเรียกว่า Photo-polymer ในการขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ ซึ่งเรซิ่นส่วนมาก ณ ปัจจุบันมีปัญหาด้านความแข็งแรง จึงไม่สามารถขยายการใช้งานไปยัง application อื่นๆได้


ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติ ณ ปัจจุบัน เริ่มมีการ วิจัยและพัฒนา เรซิ่น ให้มีความแข็งแกร่งและทนทานมากขึ้น ให้สามารถเทียบเท่ากับคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติก ABS ที่สามารถรับแรงดึงได้ประมาณ 55.7 MPa (Tensile Strength) และมีความยืดยุ่นใกล้เคียงกับพลาสติก ABS


ซึ่งความแข็งแข่งระดับพลาสติก ABS สามารถทำให้ เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ SLA สามารถ สร้างชิเนงานที่ต้องการความทนต่อการสึกหรอได้ดี เช่น อุปกรณ์สวมใส่ Gadget Jig & Fixture แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้ Tough resin ก็ยังมีข้อพึ่งระวังและข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการผนังที่บาง Thickness < 1 มม. Tough resin ยังไม่สามารถทนต่อรงกระแทกสูงได้ (Low impact strength) เพราะค่อยข้างแตกหักง่าย อีกทั้งเนื่องจากวัสดุมีความแข็งค่อนค้างสูงทำให้การนำ support structure ออก ทำได้ยากขึ้นกว่าเรซิ่นปกติ ซึ่งอาจจะกระทบความเรียบ และความแม่นยำของชิ้นงาน

Photo source : www.materialintuition.com/