ความก้าวหน้าของ Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่กับเทคโนโลยี 3D Printing

สิ่งที่น่าจับตามองสำหรับการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงต้นปี 2020 เรากำลังจะเปิดช่องให้แผนการที่แม่นยำที่สุดสำหรับกระบวนการขึ้นรูปยานยนต์ในการผลิตชิ้นส่วน เราจะนำเสนอการวิเคราะห์ของการก้าวหน้าล่าสุดของกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ยักษ์ใหญ่ และ บางกิจกรรมที่สำคัญที่ยังไม่ถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ ในครั้งแรกนี้ พวก

เราจะมองไปที่ความเคลื่อนไหวของการผลิตด้วยการขึ้นรูปของ Volkswagen และจะกล่าวแบรนด์อื่น ๆ ในตอนถัดไป


Volkswagen คือหนึ่งในผู้ที่ยอมรับที่ใหญ่ที่สุดของการการผลิตด้วยการขึ้นรูปสำหรับการผลิต ซึ่งเทคโนโลยี AM นั้นถูกใช้ในการผลิตหลักไปแล้วโดยหลายแบรนด์หรู (Lamborghini, Bugatti, Porsche และ Bentley) ในกรณีนี้ จำนวนงานที่ลดลงและการกำจัดค่าใช้จ่าย ทำให้ AM ถูกใช้เร็วขึ้นสำหรับเทคโนโลยี Polymer และ Metal


Volkswagen

ขณะนี้ VW กำลัง มองมาที่ high-productivity binder jetting technology by HP สำหรับสินค้าพาหนะที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก ส่วนมากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตขึ้นรูปของ Volkswagen จะเกิดขึ้นที่ automakers’ state of the art 3D Printing Center at the Autostadt ที่ตั้งโรงงานใน Wolfsburg ทาง VK เชื่อมั่นในศูนย์นี้ให้เรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยี AM ในขณะที่บางเครื่องมือ และ บางชิ้นส่วนก็ผลิตที่นี่ด้วย และการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่างานทั่วไป จะใช้บริการพิมพ์จากพาร์ทเนอร์ข้างนอกแทน ในปลายปี 2018 การผลิตขึ้นรูปของ Volkswagen ที่ Wolfsburg ได้มีการขยายพื้นที่เพื่อที่จะรวม Additive Industries MatalFab 1 system เข้าไปเพื่อเพิ่มศักยภาพ 3D print ในการพิมพ์ ชิ้นส่วนและอะไหล่

หนึ่งในการเคลื่อนไหวที่สำคัญคือการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับ HP และ GKN เพื่อที่จะได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ของ HP metal jet binder jetting ผ่านข้อตกลงนี้แผนกผลิตชชิ้นส่วนของ Volkswagen ที่ Wolfsburg จะสามารถผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากจาก3Dในเร็วๆนี้ ชิ้นส่วนพวกนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นหรือยัง (ตัวอย่างชิ้นงานขนาดเล็ก 10,000 ชิ้นถูกผลิตสำหรับการทำการตลาด ) ในช่วงแรกคาดว่าจะมีความยาวประมาณ 2 ถึง 5 เซนติเมตร และส่วนมากจะผลิตเป็นโลหะผสม

In the near future, Volkswagen intends to use vehicle parts made in 3D printers for series production. To this end, VW is now cooperating with printer manufacturer HP and component manufacturer GKN Powder Metallurgy.

(Source: Volkswagen)


ยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่สำหรับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่ Volkswagen : ตอนที่พัฒนารถแข่งไฟฟ้า I.D. R Pikes Peak วิศวกรของ Volkswagen ใช้ 3D Printing ผลิตชิ้นส่วนของตัวต้นแบบหลายชิ้น และชิ้นส่วนพวกนี้ถูกใช้ในการทดสอบรถและใช้ในรถแข่งด้วย (ในชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่นที่ยึดสายไฟและสวิตช์)Tag : #SLM #SLM3dprinting #ชิ้นงาน3มิติ #AdditiveX